Lịch tuần

Lịch tuần 35

Thu, 05/04/2018, 07:53 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 35 (Từ 02/04/2018 đến 08/04/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

02/04

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

Thứ 3

03/04

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

04/04

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

05/04

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 6

06/04

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

07/04

 

 

 

 

 

CN

08/04