Lịch tuần

Lịch tuần 37

Mon, 16/04/2018, 09:41 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 37 (Từ 16/04/2018 đến 22/04/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

16/04

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

9h30

30p

PHA

Hội nghị cán bộ mở rộng lấy ý kiến bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2017-2021

Ô.Định

Thứ 3

17/04

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

18/04

8h

1h

PHA

Họp đề xuất phương án nâng cao chất lượng phục vụ HSSV

Ô.Định

Thứ 5

19/04

9h

Cả ngày

 

Làm việc với đơn vị tư vấn phần mềm quản lý trường

Ô.Định, Ô.Hùng

Thứ 6

20/04

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

21/04

 

 

 

 

 

CN

22/04