Lịch tuần

Lịch tuần 38

Mon, 23/04/2018, 15:24 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 38 (Từ 23/04/2018 đến 29/04/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

23/04

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

10h30

1h

PHA

Họp về CSVC cho đề án giáo dục quốc phòng và an ninh

Ô.Định

Thứ 3

24/04

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

25/04

 

 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

Thứ 5

26/04

10h

1h

PHA

Trình bày phương án thiết kế mạng ĐHĐL

Ô.Định

11h

30ph

PHA

Họp về kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2017-2018

Ô.Định, Ô.Trung, Ô.Dương

Thứ 6

27/04

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

28/04

 

 

 

 

 

CN

29/04