Lịch tuần

Lịch tuần 39

Wed, 02/05/2018, 08:53 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 39 (Từ 30/04/2018 đến 06/05/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

30/04

 

 

 

Nghỉ lễ

 

Thứ 3

01/05

 

 

 

Nghỉ lễ

 

Thứ 4

02/05

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tháng 5/2018

Ô.Định

Thứ 5

03/05

9h30

Cả buổi

PHA

Họp HĐ tuyển sinh

Ô.Định

Thứ 6

04/05

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

05/05

 

 

 

 

 

CN

06/05