Lịch tuần

Lịch tuần 40

Mon, 07/05/2018, 07:43 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 40 (Từ 07/05/2018 đến 13/05/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

07/05

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

8h30

1h

PHA

Họp chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra cá điều kiện ĐBCL và công tác kiểm định CLGD 2018

Ô.Định

Thứ 3

08/05

7h30

Cả ngày

CS1

Tiếp đoàn kiểm tra cá điều kiện ĐBCL và công tác kiểm định CLGD 2018

Ô.Định

Thứ 4

09/05

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

10/05

9h

1h

PHA

Họp về website trường ĐHĐL

Ô.Định

14h

2h

PHA

Họp về kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT

Ô.Định

Thứ 6

11/05

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

12/05

 

 

 

 

 

CN

13/05