Lịch tuần

Lịch tuần 41

Mon, 14/05/2018, 08:54 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 41 (Từ 14/05/2018 đến 20/05/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

14/05

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

9h30

2h

PHA

Họp thông qua chủ trương mua sắm thiết bị, nội thất văn phòng và thiết bị XTH

Ô.Định

10h

1h

P.B1

Tổ kiểm tra quản lý đào tạo làm việc với khoa Khoa học tự nhiên

Ô.Định

Thứ 3

15/05

7h30

Cả ngày

CS1

Tiếp đoàn kiểm tra cá điều kiện ĐBCL và công tác kiểm định CLGD 2018

Ô.Định

Thứ 4

16/05

8h

1h

PHA

Họp website trường ĐHĐL

Ô.Định

Thứ 5

17/05

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 6

18/05

13h30

2h

P.A305

Làm việc với đơn vị phần mềm quản lý trường

Ô.Định, Ô.Hùng, Ô.Bình, Ô.Tuấn Anh

Thứ 7

19/05

 

 

 

 

 

CN

20/05