Lịch tuần

Lịch tuần 42

Mon, 21/05/2018, 09:35 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 42 (Từ 21/05/2018 đến 27/05/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

21/05

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

8h30

1h

HTM

Lấy ý kiến bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ giai đoạn 2020-2025

Ô.Định

10h

1.5h

PHA

Họp thông qua chủ trương mua sắm thiết bị và nội thất văn phòng

Ô.Định

Thứ 3

22/05

9h30

1.5h

PHA

Họp về kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT

Ô.Định

Thứ 4

23/05

8h

1h

P.KTĐBCL

In sao đề thi TN hệ VLVH

Ô.Định, Ô.Trung

Thứ 5

24/05

8h

1h

PHA

Trình bày phương án cải tạo hệ thống mạng

Ô.Định

9h

1h

PHA

Họp về trang web

Ô.Định

10h

1.5h

PHA

Họp HĐ thẩm định điều kiện mở ngành ĐT tiến sỹ KTĐT

Ô.Định

13h30

1h

PHA

Thông qua bổ sung quy chế tiền lương

Ô.Định

Thứ 6

25/05

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

26/05

 

 

 

 

 

CN

27/05