Lịch tuần

Lịch tuần 43

Mon, 28/05/2018, 08:59 GMT+7

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 43 (Từ 28/05/2018 đến 03/06/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

28/05

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

Thứ 3

29/05

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

30/05

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

31/05

8h

1h

PHA

Họp về pp cải tiến đánh giá các học phần tiếng anh

Ô.Định

14h

1h

PHA

Họp xét hết hạn HĐLĐ và hết nghỉ không lương tháng 5,6/2018

Ô.Định

Thứ 6

01/06

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

02/06

 

 

 

 

 

CN

27/05