Lịch tuần

Lịch tuần 44

Mon, 04/06/2018, 09:28 GMT+7

 

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 44 (Từ 04/06/2018 đến 10/06/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

04/06

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

14h

1h

PHA

Họp xét hết thời gian nghỉ không lương của viên chức

Ô.Định

Thứ 3

05/06

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

06/06

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

07/06

15h

1h

PHA

Họp về kế hoạch triển khai ngân hang đề thi TN

Ô.Định

Thứ 6

08/06

8h

Cả buổi

PHA

Báo cáo kết quả thẩm định và công năng của TT thí nghiệm và Nhà thí nghiệm kết hợp nhà học

Ô.Định

Thứ 7

09/06

 

 

 

 

 

CN

10/06