Lịch tuần

Lịch tuần 45

Mon, 11/06/2018, 07:34 GMT+7

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 45 (Từ 11/06/2018 đến 17/06/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

11/06

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

8h30

1h

PHA

Họp HĐTS

Ô.Định

Thứ 3

12/06

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

13/06

15h

1.5h

HTM

Báo cáo kết quả thẩm định và công năng của TT thí nghiệm và nhà TN kết hợp nhà học

Ô.Định, Ô.Bình

Thứ 5

14/06

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 6

15/06

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 7

16/06

 

 

 

 

 

CN

17/06