Lịch tuần

Lịch tuần 46

Mon, 18/06/2018, 07:49 GMT+7

 

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018        Tuần 46 (Từ 18/06/2018 đến 24/06/2018)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

18/06

7h30

1h

PHA

Giao ban tuần

Ô.Định

Thứ 3

19/06

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 4

20/06

7h30

Cả ngày

P.KTĐBCL

Làm việc bình thường

Cả phòng

Thứ 5

21/06

10h

1.5h

PHA

Chạy quy trình tổ chức thi, nhập điểm

Ô.Định, Ô.Bình, Ô.Hùng

Thứ 6

22/06

14h

Cả buổi

HTM

Bao cáo KQ thẩm định và công năng của TT thí nghiệm và nhà thí nghiệm kết hợp nhà học

Ô.Định, Ô.Bình

Thứ 7

23/06

 

 

 

 

 

CN

24/06