Lịch tuần

Lịch tuần 40

Tue, 07/05/2019, 10:00 GMT+7

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018-2019        Tuần 40 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

06/5/2019

7h30

1.5h

PHA

Giao ban đầu tháng 5/2019

Ô. Định

9h00

30 phút

PA305

Giao ban phòng

Cả phòng

 

9h30

2h

PHA

Họp góp ý “Chế độ làm việc của GV”

Ô. Định

 

14h00

1h

PHA

Họp Đề án năng lực ngoại ngữ

Ô. Định, Ô. Bình

Thứ 3

07/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 4

08/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 5

09/5/2019

 9h00

1h

HTM

Họp rà soát, bổ sung chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy giai đoạn 2015 – 2020 và 2020 – 2025

Ô. Định, Ô. Bình

Thứ 6

10/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 7

11/5/2019

 

 

 

 

 

CN

12/5/2019