Lịch tuần

Lịch tuần 41

Mon, 13/05/2019, 08:14 GMT+7

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018-2019        Tuần 41 (Từ 13/5/2019 đến 17/5/2019)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

13/5/2019

7h35

1h

P.HA

Giao ban tuần

Ô. Định

8h30

1h

P.HA

Họp về phương án triển khai đào tạo chương trình Tiếng Anh bổ trợ cho SV

Ô. Định, Ô. Bình

 

9h30

1h

P.A305

Giao ban phòng

Cả phòng

Thứ 3

14/5/2019

8h00

1h

P.HA

Họp đề án đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV

Ô. Định, Ô. Bình

Thứ 4

15/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/5/2019

8h30

30 phút

P.HA

Họp góp ý nội dung lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư và nghiệp vụ báo chí

Ô.Định

Thứ 6

17/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 7

18/5/2019

 

 

 

 

 

CN

19/5/2019