Lịch tuần

Tuần 42

Mon, 20/05/2019, 08:08 GMT+7

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018-2019        Tuần 42 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

20/5/2019

7h35

1h

P.HA

Giao ban tuần

Ô. Định

8h30

30 phút

P.HA

Họp góp ý nội dung lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư và báo chí

Ô. Đinh

 

14h00

2h

P.HA

Rà soát tiến độ triển khai áp dụng phần mềm quản lý trường

Ô. Định

Thứ 3

21/5/2019

8h00

30 phút

P.HA

Cải tạo phòng chấm thi tập trung và phòng in sao đề thi

Ô. Định

Thứ 4

22/5/2019

9h00

Cả ngày

Sân thể thao

Khai mạc “Ngày hội việc làm 2019”

Ô. Định

Thứ 5

23/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 6

24/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 7

25/5/2019

 

 

 

 

 

CN

26/5/2019