Lịch tuần

Tuần 43

Mon, 27/05/2019, 08:14 GMT+7

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018-2019        Tuần 43 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

20/5/2019

7h35

1h

P.HA

Giao ban tuần

Ô. Định

 

 

 

 

 

Thứ 3

21/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 5

23/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ 6

24/5/2019

12h00

Cả ngày

P.HA

Nghiệm thu bàn giao ngân hàng đề thi trắc nghiệm

Ô. Định, Ô. Bình

Thứ 7

25/5/2019

 

 

 

 

 

CN

26/5/2019