Lịch tuần

Tuần 44

Tue, 04/06/2019, 08:20 GMT+7

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018-2019        Tuần 44 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

03/6/2019

7h35

1.5 tiếng

P.HA

Giao ban đầu tháng 6/2019

Ô. Định

 

 

 

 

 

Thứ 3

04/6/2019

 

 

 

 

 

Thứ 4

05/6/2019

14h00

1.5 tiếng

P.HA

Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo chứng chỉ CNTT tháng 6/2019

Ô. Định

Thứ 5

06/6/2019

 

 

 

 

 

Thứ 6

07/6/2019

8h00

4 ngày

HTM

Tập huấn kỹ năng tự đánh giá chương trình đào tạo

Cả phòng

Thứ 7

08/6/2019

 

 

 

 

 

CN

09/6/2019