Lịch tuần

Lịch tuần 45

Mon, 10/06/2019, 08:48 GMT+7

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018-2019        Tuần 45 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

10/6/2019

7h35

1 tiếng

P.HA

Giao ban đầu tuần

Ô. Định

14h00

1 tiếng

P.HA

Họp tổ đề án đánh giá năng lực ngoại ngữ sinh viên

Ô. Định, Ô. Bình

Thứ 3

11/6/2019

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/6/2019

 

 

 

 

 

Thứ 5

13/6/2019

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/6/2019

14h00

1 tiếng

P.HA

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Kế toán để thông qua Hội đồng Tự đánh giá

Ô. Định, Ô. Bình

 

15h00

1 tiếng

P.HA

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo TCNH để thông qua Hội đồng Tự đánh giá

Ô. Định, Ô. Bình

Thứ 7

15/6/2019

 

 

 

 

 

CN

16/6/2019