Lịch tuần

Lịch tuần 46

Mon, 17/06/2019, 09:57 GMT+7

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018-2019        Tuần 46 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

17/6/2019

7h35

1 tiếng

P.HA

Giao ban đầu tuần

Ô. Định

 

 

 

 

 

Thứ 3

18/6/2019

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/6/2019

 

 

 

 

 

Thứ 5

20/6/2019

13h30

Cả buổi

P.HA

Nghiệm thu ngân hàng đề thi Tiếng Anh thuộc đề án “Đánh giá năng lực tiếng anh”

Ô. Định, Ô. Bình, Ô. Trung

Thứ 6

21/6/2019

14h00

1 tiếng

P.HA

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Kế toán để thông qua Hội đồng Tự đánh giá

Ô. Định, Ô. Bình

 

15h00

1 tiếng

P.HA

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo TCNH để thông qua Hội đồng Tự đánh giá

Ô. Định, Ô. Bình

Thứ 7

22/6/2019

 

 

 

 

 

CN

23/6/2019