Lịch tuần

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi lần 4

Mon, 09/03/2020, 08:33 GMT+7

Do ảnh hưởng của dịch cúm Covid 19 nhà trường điều chỉnh kế hoạch học tập, nên phòng KT&ĐBCL điều chỉnh kế hoạch thi. Lịch thi tuần  từ ngày 9/3/2020 đến 15/3/2020 sẽ được hủy. Sinh viên chủ động theo dõi trên tài khoản cá nhân để chủ động ôn tập và tham gia thi đạt kết quả cao nhât.