Lịch tuần

Lịch công tác tuần 13 năm học 2013-2014 (Từ 4/11/2013 đến 10/11/2013)

Mon, 04/11/2013, 09:24 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 13 (Từ 4/11/2013 đến 10/11/2013)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 4/11/2013

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 5/11/2013

7h30

Cả buổi

CS1

Đi dạy ở Khoa CNTT

Hùng

 

Hùng

14h

1 tiếng

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ

Đ/c Định

 

Cả phòng

Thứ 4 6/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

7/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

8/11/2013

7h30

Cả buổi

CS1

Đi dạy ở Khoa CNTT

Hùng

 

Hùng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

9/11/2013

 

 

 

 

 

 

 

CN

10/11/2013