Lịch tuần

Lịch công tác tuần 14 năm học 2013-2014 (Từ 11/11/2013 đến 17/11/2013)

Tue, 12/11/2013, 14:39 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014 Tuần 14 (Từ 11/11/2013 đến 17/11/2013)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 11/11/2013

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

 

 

Đ/c Định

8h10

30 Phút

Phòng KT&ĐBCL

Họp phòng

Đ/c Định

 

Cả phòng

8h00

Cả ngày

Phòng A304

Thi học kỳ phụ và kiểm tra giữa kỳ

 

 

Hùng, Trung, Bình, Tuan Anh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 12/11/2013

8h00

Cả ngày

Phòng A304

Thi học kỳ phụ và kiểm tra giữa kỳ

 

 

Hùng, Trung, Bình, Tuan Anh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 13/11/2013

8h00

Cả ngày

Phòng A304

Thi học kỳ phụ và kiểm tra giữa kỳ

 

 

Hùng, Trung, Bình, Tuan Anh

Thứ 5

14/11/2013

8h00

Cả ngày

Phòng A304

Thi học kỳ phụ và kiểm tra giữa kỳ

 

 

Hùng, Trung, Bình, Tuan Anh

7h30

Cả ngày

Đại học công nghiệp Hà Nội

Tiếp nhận phần mền kiểm tra đánh giá

 

 

Hùng

Thứ 6

15/11/2013

8h00

Cả ngày

Phòng A304

Thi học kỳ phụ và kiểm tra giữa kỳ

 

 

Trung, Bình, Tuan Anh

7h30

Cả ngày

Thanh Hóa

Điều tra lí lịch đảng viên

Đ/c Định

 

Hùng, Định

Thứ 7

16/11/2013

7h30

Cả ngày

CS2

Học phòng cháy chữa cháy

 

 

Bình

CN

17/11/2013