Tin tức

Thông báo về việc sinh viên còn nợ học phí nhưng vẫn làm bản cam kết.

Wed, 08/03/2017, 14:05 GMT+7

Phòng KT&ĐBCL thông báo tới các sinh viên còn nợ học phí nhưng vẫn làm bản cam kết khi thi như sau:

1. Tất cả các sinh viên còn nợ học phí nhưng vẫn làm cam kết khi thi sẽ bị chuyển toàn bộ điểm số về 0 điểm.

2. Tất cả sinh viên này Phòng KT&ĐBCL sẽ chuyển danh sách xuống phòng CTHSSV để thực hiện hình thức kỷ luật theo đúng cam kết.

3. Hạn cuối cho các sinh viên giải trình về việc nợ học phí đến thứ 3 ngày 14 tháng 3 năm 2017.

Trân trọng thông báo.

Danh sách sinh viên nợ học phí: file đính kèm