Tin tức

Lịch tuần 32

Mon, 20/03/2017, 11:39 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 32 (Từ 20/3/2017 đến 26/3/2017)

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 20/03/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

 

 

Ông Định

9h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 21/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 22/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

23/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

24/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

25/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

26/03/2017