Tin tức

Lịch thi các môn ngày 11,12.7, 13.7 và kế hoạch đăng ký dự thi

Sun, 09/07/2017, 03:54 GMT+7

1.  Phòng Khảo thí thông báo tới sinh viên lịch thi các môn ngày 11,12 tháng 7. Sinh viên được phép đăng ký dự thi đến hết ngày 9  tháng 7 năm 2017. Lịch thi được công bố chính thức trên trang tài khoản sinh viên vào sáng 10 tháng 7 năm 2017.

   Ngày 11.7

   Ngày 12.7

Ngày 13.7

 

 2. Một số môn thi có lịch dự kiến vào ngày 11,12, 13 tháng 7 nhưng bị chuyển lịch.

  Danh sách chuyển lịch thi

 Danh sách chuyển lịch thi ngày 13.7

 

3. Đối với các môn còn lại sinh viên cần đăng ký ngay khi biết điểm để đảm bảo quyền lợi dự thi lần 2, đồng thời căn cứ vào lịch dự kiến đã công bố để có kế hoạch ôn thi.

Lịch dự kiến thi lần 2

 

Sinh viên lưu ý thực hiện để đảm bảo quyền lợi của mình.