Tin tức

Họp triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Wed, 25/10/2017, 14:25 GMT+7

Thời gian: 8h15’ ngày 10 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp A, Cơ sở 1, Trường Đại học Điện lực

Thành phần: TCCB, các khoa chuyên môn, bộ môn ĐHN

Đơn vị tham gia họp: 9/10

Đơn vị vắng mặt có lí do: 1/10

Chủ trì: Ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng

Thư ký: Ông Vũ Văn Định, Trưởng phòng KT&ĐBCL

Nội dung: Họp triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Tài liệu hướng dẫn:

- Quyết định số 1603/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 V/v ban hành kế hoạch thực hiện đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

- Quyết định số 2329/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2017 V/v ban hành bộ công cụ khảo sát và tài liệu hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Sau khi nghe Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng trình bày mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các đơn vị tiến hành trao đổi, đóng góp ý kiến, thầy Hiệu trưởng thống nhất, kết luận và chỉ đạo những nội dung sau:

1. Chọn sinh viên đang theo học của 3 khoa Quản trị kinh doanh, Điện hạt nhân, Điện tử viễn thông để tiến hành khảo sát. Quy trình chọn mẫu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

2. Giao cho Phòng KT&ĐBCL phối hợp với phòng TCCB thành lập Hội đồng điều tra theo đúng quy định của Bộ GDĐT và làm đầu mối triển khai tới các khoa thực hiện các công việc khảo sát, báo cáo kết quả về Bộ GDĐT.

3. Giao cho các Khoa Quản trị kinh doanh, Điện hạt nhân, Điện tử viễn thông gửi thông tin các thành viên tham gia vào Hội đồng điều tra về phòng KTĐBCL và chủ trì thực hiện việc khảo sát hướng dẫn của Bộ GDĐT (có phụ lục kèm theo).

4. Sau khi có quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong Hội đồng điều tra, thời gian bắt đầu thực hiện công việc từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017.

Yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện công việc nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết.

Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất, đồng ý với các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h cùng ngày./.