Tin tức

Thông báo lịch thi lần 2 môn Hình thái kinh tế xã hội Lớp học lại đại học liên thông

Mon, 08/01/2018, 15:59 GMT+7

Bộ Môn Khoa học chính trị thông báo lịch thi lần 2 môn Hình thái kinh tế xã hội Lớp học lại đại học liên thông

 Bộ môn Khoa học chính trị thông báo lịch thi lần 2 môn Hình thái KTXH cho các sinh viên thuộc lớp Học lại hệ đại học liên thông (danh sách sinh viên có trong file đính kèm)

1. Danh sách

2. Thời hạn đăng ký dự thi:  Trước 16h ngày 12/1/2018 tại Phòng M301- Trường đại học Điện lực.

3. Ngày thi: 9h00 ngày 14/1/2018

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo.