Tin tức

Thông báo kế hoạch tổ chức thi hết học phần lần 2 - Kỳ 1 năm học 2018-2019

Fri, 18/01/2019, 15:41 GMT+7

 Phòng KT&ĐBCL thông báo kế hoạch thi lần 2 như sau:

1. Tổ chức thi một số môn theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến vào ngày 19, 20, 26, 27 tháng 1 năm 2019.

2. Các môn còn lại sẽ tổ chức sau tết Âm lịch, bắt đầu từ 16 tháng 2 năm 2019.

 Trong tuần tới, phòng KT&ĐBCL sẽ đăng tải kế hoạch thi các môn lên trang và lịch thi các môn trắc nghiệm.