Tin tức

Thông báo danh sách các môn thi lần 2 vào 26, 27 tháng 1 năm 2019

Mon, 21/01/2019, 14:32 GMT+7

Phòng Khảo thí thông báo danh sách các lớp thi trắc nghiệm vào ngày 26 27 tháng 1 năm 2019 ( Danh sách chi tiết sinh viên theo dõi sau trên tài khoản và trang ktdbcl.epu.edu.vn mục lịch thi trắc nghiệm) Các môn còn lại sẽ được tổ chức thi sau tết Âm lịch ( kế hoạch thi sinh viên theo dõi sau trên trang ktdbcl.epu.edu.vn mục tin tức)