Tin tức

Thông báo tổ chức thi lại đối với các trường hợp bị lỗi hệ thống trong quá trình thi trắc nghiệm tại phòng máy.

Tue, 05/11/2019, 13:50 GMT+7

Phòng Khảo thí thông báo tới các sinh viên tham gia thi hết học phần lần 1 năm học 2018-2019 bị lỗi hệ thống trong quá trình thi các môn trắc nghiệm tại phòng máy C1A105, C1A108, cụ thể như sau:


1. Đối với các sinh viên bị lỗi đề thi dẫn đến ảnh hưởng quá trình làm bài như : Đề thi có các đáp án trùng nhau, đề thi không có hình ảnh, đề thi bị sai công thức..... Sinh viên làm đơn xin phúc khảo lại bài thi (theo mẫu kèm theo) gửi Phòng KT&ĐBCL(Phòng C1A305) để được xem xét lại bài thi.

 

2. Đối với các sinh viên bị lỗi hệ thống phải hủy ca thi, sinh viên lên gặp Thầy Dương, Phòng KT&ĐBCL (phòng C1A305) để đăng ký thi lại.

Lưu ý: Sinh viên lập danh sách theo từng nhóm của ca thi bị hủy, chọn sẵn thời gian có thể dự thi để đăng ký với Phòng KT&ĐBCL.

 

3. Thời hạn đăng ký thi lại và phúc khảo bài thi: Đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2019

Mẫu đơn: