Tin tức

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020

Wed, 18/12/2019, 15:02 GMT+7

Phòng Khảo thí thông báo Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020.

 

1. Đối với các môn tự luận (thi trên giấy)

Kế hoạch tổ chức thi

 

2. Đối với các môn thi trắc nghiệm, đồ án, vấn đáp, thực hành.....

Phòng Khảo thí sẽ thông báo sau tới sinh viên.

Thông tin phản hồi các vấn đề liên quan đến lịch thi ( Trùng lịch thi, thiếu lịch thi lần 2....) đề nghị gửi thông tin về địa chỉ email: binhdt@epu.edu.vn với tiêu đề thư: " Phản hồi thông tin lịch thi lần 2 "