Tin tức

Thông báo Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020

Mon, 20/01/2020, 09:20 GMT+7

 Phòng KT&ĐBCL thông báo Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020. Sinh viên theo dõi để có kế hoạch ôn tập và đăng ký dự thi.

Lịch thi chi tiết (bao gồm ngày thi, ca thi, phòng thi) sẽ được đăng tải trên tài khoản cá nhân của sinh viên.

(Đối với môn tự luận là svdbcl.epu.edu.vn. Các môn học khác sinh viên theo dõi trên tài khoản Sinhvien.epu.edu.vn)

1. Thực hành, đồ án....

2. Trắc nghiệm

3. Tự luận

 

Lưu ý: Các thắc mắc về lịch thi sinh viên gửi thông tin về địa chỉ email binhdt@epu.edu.vn với tiêu đề là "lịch thi". Các vấn đề khác sinh viên liên hệ trực tiếp phòng C1A305 - Trường đại học Điện lực.