Tin tức

Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (các môn tự luận)

Fri, 14/02/2020, 08:45 GMT+7

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian chuẩn bị, ổn định học tập và ôn tập thi lần 2, Phòng KT&ĐBCL thông báo điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020,  cụ thể:

Các môn tự luận có lịch thi từ ngày 17/2/2020 - 24/2/2020 sẽ được điều chỉnh chuyển lùi ra thời điểm khác. Sau khi có kế hoạch đào tạo mới, phòng KT&ĐBCL sẽ công bố lịch thi chi tiết cho sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Lịch thi chi tiết (bao gồm ngày thi, ca thi, phòng thi) sẽ được đăng tải trên tài khoản cá nhân của sinh viên.

(Đối với môn tự luận là svdbcl.epu.edu.vn. Các môn học khác sinh viên theo dõi trên tài khoản Sinhvien.epu.edu.vn)