Tin tức

Thông báo Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (các môn tự luận)

Thu, 27/02/2020, 10:14 GMT+7

  Phòng KT&ĐBCL thông báo Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Tự luận). Sinh viên theo dõi để có kế hoạch ôn tập và đăng ký dự thi.

1. Lịch thi chi tiết (bao gồm ngày thi, ca thi, phòng thi) sẽ được đăng tải trên tài khoản cá nhân của sinh viên. Do số lượng sinh viên dự thi các môn có thể thay đổi, nên các ca thi trong ngày cũng có thể thay đổi theo, vì vậy sinh viên lưu ý xem lịch thi trên tài khoản SVDBCL vào ngày thi để cập nhật chính xác ca thi.

 

2. Đối với các môn hình thức thi là Báo cáo chuyên đề, Thực hành, Tiểu luận, Trắc nghiệm và Vấn đáp sinh viên chủ động hoàn thành việc đăng ký thi lần 2 (đăng ký thi lần 2 và nộp lệ phí ) trước 0h, thứ 2 ngày 02/03/2020. Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp lệ phí sẽ bị loại ra khỏi danh sách thi lần 2. 

 

3. Theo dõi lịch thi:

+ Đối với môn tự luận là svdbcl.epu.edu.vn. 

+ Các môn học khác sinh viên theo dõi trên tài khoản Sinhvien.epu.edu.vn

 

Lịch thi tự luận