Tin tức

Thông báo về tổ chức thi trong thời gian nghỉ học tại trường do dịch Covid-19

Fri, 20/03/2020, 13:53 GMT+7

Phòng Khảo thí thông báo: Trong thời Nhà trường cho Sinh viên tạm nghỉ học tại trường do dịch Covid-19, toàn bộ lịch thi cũng tạm thời hoãn. Sau khi Nhà trường có kế hoạch cho Sinh viên quay trở lại Trường học tập, Phòng Khảo thí sẽ sắp xếp lại lịch thi (lần 1,2) và công bố trên trang tài khoản của Sinh viên.