Tin tức

Thông báo kế hoạch tiếp tục tổ chức thi lần 2 các môn thuộc học kỳ 1 năm học 2019-2020

Sat, 02/05/2020, 20:53 GMT+7

 Phòng KT&ĐBCL thông báo kế hoạch tiếp tục tổ chức thi lần 2 các môn thuộc học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối với các môn thuộc hình thức thi tự luận:

 + Sinh viên theo dõi lịch thi trên tài khoản Svdbcl.epu.edu.vn. Hiện nay lịch thi các môn tự luận đã được đăng chính thức trên tài khoản của các sinh viên đã đăng ký dự thi lần 2.

+ Đối với sinh viên đã đăng ký dự thi lần 2 nhưng chưa có lịch thi trên tài khoản cá nhân của mình, đề nghị gửi thư phản hồi về phòng KT&ĐBCL qua địa chỉ email binhdt@epu.edu.vn, nội dung cụ thể:

   - Tiêu đề: Lịch thi lần 2

   - Nội dung: Ghi đầy đủ thông tin về Họ và tên; môn học và lớp học phần của môn học đã đăng ký nhưng chưa có lịch thi.

   - Thời hạn: Trước ngày 6 tháng 5 năm 2020. 

2. Đối với các môn thuộc hình thức thi khác:

+ Sinh viên theo dõi trên tài khoản sinhvien.epu.edu.vn.

+ Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi trực tiếp tại phòng KT&ĐBCL (Gặp Thầy Dương).

+ Các sinh viên bị lỗi hoãn thi ngày 7 tháng 3 năm 2020, lưu ý theo dõi lịch thi mới trên tài khoản sinhvien.epu.edu.vn.

3. Thời gian bắt đầu tổ chức thi lần 2: Từ ngày 6 tháng 5 năm 2020.