Tin tức

Thông báo tổ chức thi lần 2 môn Toán CC vào ngày 10 tháng 5 năm 2020

Thu, 07/05/2020, 08:15 GMT+7

 Phòng KT&ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi lần 2 môn Toán CC vào ngày 10 tháng 5 năm 2020, như sau:

1. Môn Toán CC2 là môn thi thuộc hình thức tự luận, sinh viên đăng ký và theo dõi lịch thi trên tài khoản svdbcl.epu.edu.vn

2. Hiện phòng KT&ĐBCL đã tổ chức và công bố lịch thi lên tài khoản của các sinh viên đã đăng ký dự thi lần 2. Sinh viên đã đăng ký dự thi trên tài khoản svdbcl nhưng vẫn chưa có lịch thi, đề nghị gửi thông tin phản hồi về phòng KT&ĐBCL qua địa chỉ email Binhdt@epu.edu.vn, cụ thể:

 + Tiêu đề: Lịch thi môn toán CC2

  + Nội dung: 

      - Chụp ảnh màn hình thể hiện đã đăng ký dự thi trên trang svdbcl.epu.edu.vn.

      - Họ và tên, mã sinh viên, lớp học phần toán CC2.

   + Thời hạn gửi phản hồi trong ngày 7 tháng 5 năm 2020