Tin tức

Thông báo về tổ chức thi trên các hệ thống của Nhà trường

Tue, 19/05/2020, 18:33 GMT+7

Hiện nay, Nhà trường đang trong quá trình chuyển đổi công tác tổ chức thi sang hệ thống egov.epu.edu.vn, do đó sinh viên lưu ý:

1. Đối với các môn thuộc học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Môn tự luận: Sinh viên theo dõi thông tin trên tài khoản SVDBCL.EPU.EDU.VN

+ Các môn thuộc hình thức thi khác: Sinh viên theo dõi thông tin trên tài khoản SINHVIEN.EPU.EDU.VN

 

2. Đối với các môn từ học kỳ 2 năm học 2019-2020:

Nhà trường tổ chức hoàn toàn trên hệ thống SINHVIEN.EPU.EDU.VN