Tin tức

Thông báo kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (các lớp thi lần 1 sau đợt nghỉ Covid-19)

Wed, 15/07/2020, 10:28 GMT+7

Phòng Khảo thí thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (các lớp thi lần 1 sau đợt nghỉ Covid-19).

Kế hoạch thi 

 

Sinh viên lưu ý các vấn đề liên quan như sau:

 

- Do đây là thi lần 2 của học kỳ 1 nên việc tổ chức thi vẫn thực hiện theo quy chế cũ và thực hiện trên cả 2 phần mềm: svdbcl.epu.edu.vn và sinhvien.epu.edu.vn, theo đó:

+ Các môn thuộc hình thức thi tự luận (thi viết trên giấy) sinh viên đăng ký dự thi lần 2 trên tài khoản svdbcl.epu.edu.vn

+ Các môn thuộc hình thức thi khác, sinh viên đăng ký dự thi lần 2 trên tài khoản sinhvien.epu.edu.vn

+ Thời hạn đăng ký thi cuối cùng là ngày 20 tháng 7 năm 2020.

+ Mọi vấn đề liên quan trong quá trình đăng ký thi lần 2, sinh viên liên hệ phòng C1A305 (Gặp Thầy Dương) để được hỗ trợ trước ngày 18 tháng 7 năm 2020).