Tin tức

Thông báo về tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thu, 23/07/2020, 15:13 GMT+7

Phòng Khảo thí thông báo tới sinh viên về tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020, như sau:

1. Thời gian bắt đầu tổ chức thi: 9 tháng 8 năm 2020.

Lịch thi chính thức sinh viên theo dõi trên trang tài khoản cá nhân: sinhvien.epu.edu.vn

 

 2. Sinh viên đăng ký dự thi trên trang tài khoản cá nhân: Sinhvien.epu.edu.vn

Sinh viên lưu ý theo dõi tài khoản,  đăng ký dự thi lần 2 và thanh toán lệ phí trong vòng 2 ngày kể từ khi biết điểm tổng kết lần 1.

 

3. Các hình thức thi được tổ chức thi lần 2 bao gồm:

- Tự luận ( thi viết trên giấy)

- Trắc nghiệm 

- Vấn đáp

- Thực hành

 

4. Mọi thắc mắc về vấn đề thi lần 2 của học kỳ 2 năm học 2019-2020, sinh viên gửi về địa chỉ email binhdt@epu.edu.vn cụ thể như sau:

 - Tiêu đề " Thi lần 2 học kỳ 2"

 - Đầy đủ thông tin về tên sinh viên, mã sinh viên, mã lớp học phần sinh viên có thắc mắc về tổ chức thi lần 2.

 - Thời hạn tiếp nhận email cho đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2020.

 

Lưu ý: Những email không liên quan đế vấn đề thi lần 2 của học kỳ 2 năm học 2019-2020, không đúng mẫu và nội dung, quá thời hạn quy định sẽ không được tiếp nhận và phản hồi.