Tin tức

Thông báo về tổ chức thi cho các sinh viên bị lỗi hệ thống thi trắc nghiệm

Tue, 28/07/2020, 10:54 GMT+7

Phòng KT&ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi cho các sinh viên bị lỗi hệ thống thi trắc nghiệm (phải hủy ca thi), cụ thể như sau:

 

1. Để tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian nghỉ hè, các ca thi sẽ được tổ chức bắt đầu từ 9 tháng 8 năm 2020.

 

2. Sinh viên theo dõi lịch thi trên tài khoản sinhvien.epu.edu.vn.

Lưu ý: Sinh viên không cần phải đăng ký hay đóng bất kỳ khoản lệ phí thi nào. 

 

3. Sinh viên được phép thi đủ 2 lần (lần 1 và lần 2) theo đúng quy định của Nhà Trường.

 

4. Danh sách các lớp và cá nhân bị hủy ca thi như sau:

 + Môn Kinh tế học đại cương lớp D13CODT1

+ Môn Kỹ thuật thủy khí lớp D13CODT1

+ Môn Tiếng Anh 1, lớp D14TDH&DKTBCN1 (Phòng thi A104)

+Môn Tiếng Anh 2, lớp D14CNPM3(Phòng thi A105)

+ Môn Kỹ thuật nhiệt, lớp  D13H3 (phòng thi A104)

+ Môn Vật lý, lớp D14TĐHHTĐ1

+ Môn Cơ học kỹ thuật 1, lớp D14CKCTM

+ Môn Cơ học kỹ thuật 1, lớp D14CODT

+ Môn Toán Cao cấp 3, Lớp D14XDCT (môn thi tự luận)