Tin tức

Về việc tổ chức thi lại lần 1 môn Vật lý cho lớp D14TĐHHTĐ1

Wed, 29/07/2020, 09:18 GMT+7

 Phòng KT&ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi lại lần 1 môn Vật lý cho lớp D14TĐHHTĐ1 như sau:

 

1. Việc tổ chức thi lại lần 1 đã được thông báo lên tài khoản của sinh viên.

 

2. Ca thi lần 2 tổ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 sẽ chuyển sang thi sau khi tổ chức xong lịch thi lần 1. Các sinh viên đã đăng ký thi lần 2 có thể liên hệ phòng KT&ĐBCL để được hướng dẫn hủy đăng ký và nhận lại lệ phí thi.