Tin tức

Thông báo kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (thay đổi ca thi môn Xác suất TK khóa D13)

Thu, 13/08/2020, 15:27 GMT+7

  Phòng Khảo thí thông báo về tổ chức thi lần 2 như sau:

1. Lịch thi được tổ chức bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

 

2. Danh sách lịch thi dự kiến các hệ như sau:

 

+ Hệ CĐ

+ Hệ ĐHCQ

+ Hệ ĐH VB2

+ Hệ ĐH LT

3. Lịch thi chi tiết ( bao gồm ca thi và phòng thi) sinh viên theo dõi trên tài khoản sinhvien.epu.edu.vn (trước ngày thi 2 ngày)