Tin tức

Thông báo dành cho các sinh viên đăng ký hoãn thi lần 2 do thuộc diện cách ly

Fri, 28/08/2020, 09:40 GMT+7

Phòng KT&ĐBCL thông báo cho sinh viên đã gửi email đăng ký hoãn thi lần 2 do thuộc diện cách ly như sau:

Sinh viên hoàn thiện Đơn xin hoãn thi lần 2 (theo mẫu gửi kèm theo) và nộp lại phòng KT&ĐBCL (Phòng C1.A305) trước ngày 17 tháng 9 năm 2020.

Đơn xin hoãn thi