Tin tức

Thông báo về tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho các sinh viên thiếu lịch thi

Thu, 17/09/2020, 11:00 GMT+7

Phòng KT&ĐBCL thông báo cho sinh viên  đã đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 nhưng chưa có lịch thi như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên đã đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 nhưng chưa có lịch thi (sinh viên đã đăng ký hoãn thi do covid không cần đăng ký)

2. Thực hiện:

- Sinh viên làm đơn theo mẫu và gửi về phòng KT&ĐBCL (phòng C1-A305).

3. Thời hạn:

- Trước ngày 23 tháng 9 năm 2020.

Sau thời gian này, Phòng KT&ĐBCL sẽ không tiếp nhận và  giải quyết việc tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020.

 

Mẫu đơn đăng ký