Tin tức

Thông báo về tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho các sinh viên thiếu lịch thi và sinh viên hoãn thi do thuộc diện cách ly

Thu, 24/09/2020, 14:54 GMT+7

Phòng KT&ĐBCL thông tới các sinh viên đã đăng ký dự thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tuy nhiên chưa dự thi do 1- Thuộc diện cách ly (đã làm đơn theo quy định); 2. Chưa được xếp lịch thi (đã làm đơn theo quy định), cụ thể như sau:

Hiện phòng KT&ĐBCL đã xếp lịch thi và đăng tải trên trang tài khoản cá nhân của sinh viên - sinhvien.epu.edu.vn

Sinh viên thuộc diện nêu trên, kiểm tra trang tài khoản cá nhân để cập nhật lịch thi.

Mọi thắc mắc, liên hệ thầy Dương (phòng KT&ĐBCL, C1-A305) muộn nhất đến 16h00 ngày 28 tháng 9 năm 2020. Sau khoảng thời gian này, phòng KT&ĐBCL không giải quyết các thắc mắc liên quan đến thi lần 2 học kỳ 2 năm 2020.