Tin tức

Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kì 1 năm học 2020-2021 (Đối với các môn Trắc nghiệm, thực hành, vấn đáp)

Mon, 09/11/2020, 07:37 GMT+7

 Phòng Khảo thí thông báo kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kì 1 năm học 2019-202 đối với các môn học có hình thức thi là Trắc nghiệm,Thực hành, Vấn đáp sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 16/11/2020 đến  21/11/2020. Phòng vẫn tiếp tục mở các lớp thi lần 2 cho Sinh viên đăng ký đến hết ngày 11/11/2020. Sau thời gian trên Phòng sẽ không đăng ký bổ sung cho bất kỳ trường hợp nào.

Đối với các môn thi (hình thức thi là Trắc nghiệm, thực hành, vấn đáp) đã thi trước ngày 01/11/2020 mà vẫn chưa có điểm, Sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí A305 để được cập nhật điểm.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký thi lại qua hệ thống máy tính ( Không sử dụng điện thoại thông minh ).