Lịch thi Trắc nghiệm

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CÁC MÔN HỌC KỲ PHỤ

Mon, 06/01/2014, 08:10 GMT+7

Phòng Khảo thí thông báo kế hoạch tổ chức thi lần 2 các môn thuộc học kỳ phụ 1 năm học 2013-2014

 THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CÁC MÔN HỌC KỲ PHỤ

(Kinh tế học, kinh tế vi mô, Quản trị học, Tin học đại cương, Tiếng Anh 1)

 

1.    Thời gian thi: Ngày 12 tháng 1 năm 2014

 

2.    Danh sách thi sinh viên theo dõi trên Website của phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

http://ktdbcl.epu.edu.vn/news/4/lich-thi-trac-nghiem.htm

 

3.    Danh sách thi sẽ được đăng trên website vào ngày 10 tháng 1 năm 2014