Lịch thi Trắc nghiệm

Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kì 1 năm học 2020-2021

Tue, 22/12/2020, 09:06 GMT+7

  Phòng Khảo thí thông báo kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kì 1 năm học 2020-2021 đối với các môn học đã tổ chức thi lần 1 trước ngày  01/12/2020 sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 04/01/2021 đến 20/01/2021. Phòng sẽ tiếp tục mở các lớp thi lần 2 cho Sinh viên đăng ký đến hết ngày 27/12/2020. Sau thời gian trên Phòng sẽ không đăng ký bổ sung cho bất kỳ trường hợp nào.

Đối với các môn thi đã thi trước ngày 01/12/2020 mà vẫn chưa có điểm, Sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí A305 để được cập nhật điểm.