Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 _DAIHOC28292008 _DAIHOC2 TT Tháo lắp thiết bị điện(TB )
2 D9DCN28292003 D9DCN2 TT sửa chữa bộ máy điện ba pha (Q3)
3 C13DCN15201042 C13DCN1 Thực tập tốt nghiệp
4 D9DTVT8205061 D9DTVT TT điện tử 2
5 C13CODT5206085 C13CODT Thực tập tốt nghiệp
6 C13DCN25201042 C13DCN2 Thực tập tốt nghiệp
7 D9DIENLANH8292012 D9DIENLANH TT sửa chữa thiết bị cơ nhiệt (CN )
8 D9KTDT8205061 D9KTDT TT điện tử 2
9 CN14H1301023 CN14H1 Vật liệu điện
10 HL.DAIHOC18201040 HL.DAIHOC1 Đồ án Phần điện trong Nhà máy điện và trạm biến áp
11 CN14H1392011 CN14H1 Lắp đặt trạm biến áp phân phối3 (Thí nghiệm-Hiệu chỉnh Công
12 T48H1292014 T48H1 Thực tập tháo - Lắp thiết bị điện (TB)
13 C13CODT5206034 C13CODT TT CNC
14 D10QLNL8292001 D10QLNL TT điện cơ bản (D1)
15 D10TDH&DKTB8201055 D10TDH&DKTB TT Điện công nghiệp và dân dụng