Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 CN15H1392007 CN15H1 Lắp đặt cáp điện ngầm C
2 D10DCN&DD18201055 D10DCN&DD1 TT Điện công nghiệp và dân dụng