Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Lắp đặt cáp điện ngầm C Trình độ: Trung cấp
Hình thức thi: Tính điểm thành phần Số tín chỉ: 1 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: CN15H1392007 Lớp ưu tiên: CN15H1
Trang       Từ 1 đến 0 của 0 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
Trang       Từ 1 đến 0 của 0 bản ghi.